نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 14 بهمن 1399 ساعت 8:24 https://www.naftema.com/news/132645/صنعت-پتروشیمی-عزادار -------------------------------------------------- عنوان : صنعت پتروشیمی عزادار شد --------------------------------------------------  خبر تلخ درگذشت مهندس " حسن بیگی " مدیرعامل  تاثیر گذار صنعت پتروشیمی  سبب تاثر فراوان خانواده بزرگ صنعت پتروشیمی ایران شد. متن :   "نفت ما"این ضایعه  را به بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض کرده و از خداوند منان برای آن فقید سعید طلب مغفرت و علو درجات را دارد. مهندس بیگی از جمله مدیرانی بود که همیشه بفکر توسعه،تولید و شروع کاری جدید بود. از سوابق وی می توان به مدیر عاملی فارابی،ایران نیپون، در سال ۶۰ تا بدوش گرفتن کارهای بسیار سنگین درپتروشیمی اراک و پس از به ًثمر رسانیدن اخرین واحد در اراک وارد پتروشیمی جم شد و پس از به ثمر رسانیدن  چنین مجتمعی عظیم ،بی درنگ مدیر عاملی پتروشیمی مرجان را بعهده گرفت و انرا نیز در شرایط سخت به ثمر رسانید که اکنون درحال تولید است. روحش شاد ، یادش گرامی