نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 23 شهريور 1400 ساعت 7:52 https://www.naftema.com/gallery/139260/1/پالایش-نفت-تهران-فراخوان -------------------------------------------------- عنوان : پالایش نفت تهران فراخوان داد -------------------------------------------------- متن :