نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 24 بهمن 1402 ساعت 15:17 https://www.naftema.com/video/163164/کلیپ-آموزشی-پتروشیمی-آپادانا-خلیح-فارس-موضوع-حل-مسئله-قسمت-چهارم -------------------------------------------------- عنوان : کلیپ آموزشی پتروشیمی آپادانا خلیح فارس با موضوع حل مسئله/قسمت چهارم -------------------------------------------------- متن :