نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 5 بهمن 1401 ساعت 15:58 https://www.naftema.com/news/152364/قیمت-پایه-چانگان-وارداتی-بورس -------------------------------------------------- عنوان : قیمت پایه چانگان وارداتی در بورس -------------------------------------------------- سازمان حمایت در نامه به بورس کالای ایران قیمت پایه علی الحساب خودرو چانگان مدل CS۳۵ پلاس برای عرضه در بورس را ۵۸۳ میلیون تومان اعلام کرد. متن :   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،  حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه ای به حامد سلطانی نژاد مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران قیمت پایه چانگان وارداتی مدل   را 583 میلیون  و122 هزار و 317 تومان اعلام کرد. در این نامه آمده است: با عنایت به مفاد مصوبه شماره 95240ات 59860ه مورخ 1401/06/03 هیئت محترم وزیران و مفاد بند (2) اصلاحیه شماره 139373 ت 60475 هـ مورخ 1401/08/07 و حسب تکالیف مقرر مطابق صورتجلسه مورخ 1401/08/29 کارگروه اقتصادی واردات خودرو و پیرو نامه های شماره 39684 مورخ 1401/10/08 و شماره 11169493 مورخ 1401/10/30 موضوع اجرای مصوبات فوق الذکر و با توجه به نامه شماره 401/120/7363 مورخ 1401/11/01 آن شرکت مبنی بر اعلام قیمت توسط این سازمان بدینوسیله قیمت پایه علی الحساب خودرو سواری چانگان AT مدل CS35 Plus درب انبار شرکت سایپا بر اساس نامه شماره 1401/1605778 مورخ 1401/11/02 دفتر ارزش گمرک جا و نامه شماره 1401/434479 مورخ 1401/11/03 مبنی بر اعلام قیمت پایه ارزی و قیمت اعلامی شرکت بشرح جدول ذیل برآورد و اعلام می گردد. مدل خودرو قیمت پایه علی الحساب درب انبار شرکت (دستگاه/ریال) چانگان AT - مدل CS35 plus1.4L 5,831,223,173 لازم به ذکر است هزینه اسقاط مالیات عوارض شماره گذاری و بیمه شخص ثالث بر عهده مشتری بوده و به قیمت پایانی معامله اضافه می گردد.