نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 4 شهريور 1400 ساعت 18:46 https://www.naftema.com/news/138621/مدیران-عامل-جدید-تامین-اجتماعی-سازمان-بازنشستگی-کشوری-بزودی-معرفی-می-شوند -------------------------------------------------- اختصاصی"نفت ما"/آغازتغییرات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ عنوان : مدیران عامل جدید تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بزودی معرفی می شوند -------------------------------------------------- در پی اعلام دکتر عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاهی اجتماعی مبنی بر آغاز تغییرات در این وزارتخانه بزودی مدیران عامل جدید سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری معرفی می شوند متن : شنیده های خبرنگاران نفت ما حاکی است در پی اعلام دکتر عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاهی اجتماعی مبنی بر آغاز تغییرات در این وزارتخانه بزودی مدیران عامل جدید سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری معرفی می شوند.  شنیده های خبرنگاران ما میر هاشم موسوی رییس مرکز آموزش و پژوهش و سرپرست مرکز برنامه ریزی کمیته امداد به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و جایگزین سالاری و دکتر سعید شیرزادی از مدیران جوان، نخبه و با تجربه سابق شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به عنوان مدیر عامل سازمان بازنشستگی کشوری معرفی و جایگزین افتخاری می شود.