نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 2 آذر 1400 ساعت 8:09 https://www.naftema.com/gallery/141429/1/نامه-مدیرعامل-پالایشگاه-اصفهان-خصوص-فروش-واکیوم-باتوم -------------------------------------------------- عنوان : نامه مدیرعامل پالایشگاه اصفهان در خصوص فروش واکیوم باتوم -------------------------------------------------- متن :