نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 26 شهريور 1401 ساعت 14:08 https://www.naftema.com/gallery/148602/1/استخدام-شرکت-فولاد-جهان-آرا-اروند-خرمشهر -------------------------------------------------- عنوان : استخدام در شرکت فولاد جهان آرا اروند خرمشهر -------------------------------------------------- به منظور تامین نیروی انسانی متخصص در رشته های مختلف شرکت فولاد جهان آرا اروند خرمشهر اعلام کرد از طریق برگزاری آزمون کتبی ،مصاحبه و گزینش به جذب نیرو اقدام خواهد کرد. روابط عمومی این شرکت اعلام نمود که اطلاعیه ثبت نام در نیمه اول مهرماه ۱۴۰۱ منتشر خواهد شد. متن :