نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 27 شهريور 1402 ساعت 11:03 https://www.naftema.com/news/158700/آزمایش-موشکی-وزارت-دفاع-علت-حادثه-گرگان -------------------------------------------------- عنوان : آزمایش موشکی وزارت دفاع علت حادثهٔ گرگان بود -------------------------------------------------- یک منبع آگاه گفته است: حادثهٔ گرگان در فرایند آزمایش موشک وزارت دفاع رخ داده و اخبار منتشر‌شده دربارهٔ ساقط‌ شدن پهپاد صحت ندارد. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،در فرایند آزمایش این موشک سرجنگی منحرف می‌شود و به محلی غیر از مکان معین‌شده برخورد می‌کند. سر جنگی این موشک قابلیت چند‌تکه‌شدن برای اصابت به اهداف مختلف را دارد که همین امر منجر به برداشت اشتباه و تلقی ۸ انفجار را ایجاد کرده است. خوشبختانه این حادثه تلفاتی نداشته است.