نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 20 شهريور 1400 ساعت 8:00 https://www.naftema.com/gallery/139152/1/پتروشیمی-خلیج-فارس-مزایده-برگزار-می-کند -------------------------------------------------- عنوان : پتروشیمی خلیج فارس مزایده برگزار می کند -------------------------------------------------- متن :