نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 21 مهر 1400 ساعت 13:35 https://www.naftema.com/gallery/140150/1/انتصاب-جدید-وزارت-نفت -------------------------------------------------- عنوان : انتصاب جدید در وزارت نفت -------------------------------------------------- جواد اوجی، وزیر نفت در حکمی، وحیدرضا زیدی‌فرد را به‌عنوان «معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهشی و فناوری» منصوب کرد. متن :