نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 23 شهريور 1401 ساعت 11:13 https://www.naftema.com/gallery/148558/1/سفر-رئیس-جمهور-نیویورک -------------------------------------------------- عنوان : سفر رئیس جمهور به نیویورک -------------------------------------------------- معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور سفر رئیسی به نیویورک به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، را تأیید کرد. متن :