نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 20 شهريور 1400 ساعت 13:34 https://www.naftema.com/news/139170/پول-جیب-سهامداران-خرد-بانک-بخشش-مدیران-عجول -------------------------------------------------- عنوان : پول از جیب سهامداران خرد بانک،بخشش از جیب مدیران عجول -------------------------------------------------- در سالی که از طرف مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید نام گذاری شده بود. سیستم بانکی کشور می توانست به عنوان یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی ، توسعه سرمایه گذاری و تامین منابع مالی نقشی ار‌زشمند در بهبود فضای کسب کار، تولید و اشتغال ایجاد نماید اما متاسفانه این موضوع عملی نگردید و مدیران به ظاهر خود را پایبند به این شعار می دانستند. متن :  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   اما در عمل اعطای محدود تهسیلات بانک هاو شرایط سخت پرداخت آن منجر به عدم رشد مناسب تولید، افزایش قیمتها وایجاد تورم در کشور شد و این عوامل نه تنها با مدیریت ضعیف بانکها کمکی به تولید و رشد اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال نکرد بلکه از لحاظ معشیتی تاثیرات زیادی را بر زندگی آحاد مردم گذاشت اکنون که زمان تغییر مدیریتی در تیم اقتصادی کشور و بانکها می باشد.و دولت قوی ایران قصد یک انقلاب در بهبود اقتصاد و فضای کسب وکار را دارد بعضی از مدیران بانکها حاتم طائی شدند و از جیب سهامداران خود تسهیلات هزار میلیاردی پرداخت و دقیقه نودی تفاهم نامه امضاء می کنند. حتی در استانهای دور دست شعار حمایت از توسعه . تولید و باز سازی زیر ساخت ها را می دهند باید به این نکته توجه کنید که طی این چند سال مدیریت ضعیف شما بود که وضع اقتصادی این کشور را به این روز انداخت هر کدام چند سال در مسند مدیریت دولت تدبیر بودید اما چه امیدی به مردم دادید جز اینکه سفره های مردم خالی تر شد باید بدانید که با این امتیازهای دقیقه نودی به مسئولین ریاست شما مستحکم نخواهد شد و دولت انقلابی شما را شخم خواهد زد و بدون شک مدیریت بانک ها نیازمند تغییر هستند. منبع: پیام فوری