نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 2 آذر 1401 ساعت 9:07 https://www.naftema.com/gallery/150375/1/نرخ-۳۰-ارز-افزایش-یافت -------------------------------------------------- بر اساس اعلام بانک مرکزی : عنوان : نرخ ۳۰ ارز افزایش یافت -------------------------------------------------- بانک مرکزی امروز، چهارشنبه (۲ آذر)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳۰ ارز افزایش و نرخ ۱۰ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند. متن :