نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 20 دی 1400 ساعت 11:56 https://www.naftema.com/video/143012/تکذیب-هوا-فروشی-پمپ-بنزین -------------------------------------------------- عنوان : تکذیب هوا فروشی در پمپ بنزین ها -------------------------------------------------- قلی زاده، رئیس صنف جایگاه داران گفت: حدود 60 هزار نازل سوخت در کشور بطور ماهیانه سنجش می شوند. بیش از 2 هزار ناظر بر سنجش ها نظارت می کنند. متن :