نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 25 مهر 1399 ساعت 9:52 https://www.naftema.com/news/128910/برنامه-درسی-۲۵-مهر-مدرسه-تلویزیونی -------------------------------------------------- عنوان : برنامه درسی ۲۵ مهر در مدرسه تلویزیونی -------------------------------------------------- برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ایران که امروز از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد. متن :   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   در سال تحصیلی گذشته و بعد از ورود کرونا به کشور، در مجموع 2261 جلسه آموزش در تلویزیون برگزار شد که ۵۶۱ جلسه مربوط به دوره ابتدایی بوده و از این ۵۶۱ جلسه، ۴۷۷ جلسه به صورت زنده برگزار شد. امسال نیز از 15 شهریور، مدرسه تلویزیونی ایران با سه شبکه آموزش، چهار و قرآن و معارف، کار خود را آغاز کرد. شبکه آموزش  متوسطه اول: ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ فرهنگ و هنر - درس طراحی سنتی پایه هفتم ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ فرهنگ و هنر - طراحی ذهنی از پرندگان پایه هشتم   ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ فرهنگ و هنر -  فصل دوم گرافیک پایه نهم        دوره آموزش مجازی متوسطه: ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی-  نکاتی برای تدریس در کلاس متوسطه دوم نظری: ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ تفکر و سواد رسانه ای - درس انتخابی-  مشترک تمام رشته‌ها        ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی  - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک        ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ تاریخ معاصر -  پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  شبکه ۴ ساعت۷:۳۰ درس علوم و فنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۸ درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها ساعت ۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۲ پایه ۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۰:۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۱۰:۴۵ درس نگارش ۱ و ۲ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها ساعت ۱۱:۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی ساعت ۱۲:۱۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیریک ساعت ۱۲:۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک ساعت ۱۳:۱۵ درس ریاضی و آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی شبکه قرآن و معارف ساعت ۱۵ درس اصول و عقاید ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف ساعت ۱۵:۳۰ درس اصول و عقاید ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۶ درس دین وزندگی۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی ساعت ۱۶:۳۰ درس اصول و عقاید ۱ پایه۱۰ رشته علوم و معارف