نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 3 آذر 1400 ساعت 14:39 https://www.naftema.com/news/141519/به-کارگیری-کاتالیست-های-ایرانی-پتروشیمی-پردیس -------------------------------------------------- عنوان : به‌کارگیری کاتالیست‌های ایرانی در پتروشیمی پردیس -------------------------------------------------- شرکت دانش‌بنیان گسترش فناوری خوارزمی، قرارداد تولید و تحویل گارد کاتالیست‌های HDS را با پتروشیمی پردیس، بزرگ‌ترین مجتمع تولید اوره و آمونیاک خاورمیانه امضا کرد. متن :  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،    این شرکت دانش‌بنیان در ادامه همکاری با بزرگ‌ترین مجتمع تولید اوره و آمونیاک خاورمیانه، موفق به امضای قرارداد تولید و تحویل گارد کاتالیست‌های HDS مورد نیاز این مجتمع پتروشیمی شد. در این قرارداد، گاردهای مورد نیاز راکتور HDS در زنجیره تولید آمونیاک، در کارخانه خوارزمی تولید و تا پایان امسال به پتروشیمی پردیس تحویل می‌شود. براساس این گزارش، این کاتالیست‌ها برای نخستین بار در این مجتمع پتروشیمی پردیس از تولیدکننده داخلی تأمین می‌شوند.