نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 24 دی 1399 ساعت 7:51 https://www.naftema.com/video/132079/چرا-برق-قطع -------------------------------------------------- عنوان : چرا برق قطع شد؟ -------------------------------------------------- توضیحات رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره چرایی قطعی برق . متن :