نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 22 دی 1400 ساعت 7:17 https://www.naftema.com/news/143077/برنامه-مدرسه-تلویزیونی-امروز-چهارشنبه-۲۲-دی -------------------------------------------------- عنوان : برنامه مدرسه تلویزیونی امروز چهارشنبه ۲۲ دی -------------------------------------------------- بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۲۲ دی ماه مشخص شد. متن :   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،    وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه در تمام مقاطع را مشخص کرد. شبکه آموزش: فنی و حرفه‌ای و کار و دانش: ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰ نگار گری - پایه ۱۱ - شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت٨:٣٠ تا٩ کاشی هفت رنگ - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای ۶پایه ابتدایی: ساعت۱۳:۴۵ تا ۱۴:۰۵ بازی و ریاضی پایه اول ساعت۱۴:۰۸تا ۱۴:۲۸ علوم تجربی و تفکر پایه دوم ساعت۱۴:۳۲ تا ۱۴:۵۲ فارسی و نگارش پایه سوم ساعت ۱۴:۵۵ تا ۱۵:۱۵ بازی و ریاضی پایه چهارم ساعت ۱۵:۱۸ تا ۱۵:۳۸ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم ساعت ۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰ فارسی و نگارش پایه ششم متوسطه اول: ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ ریاضی پایه هفتم ساعت۱۶:۳۰تا۱۷:۰۰ ریاضی پایه هشتم ساعت ١۷:۰۰تا ۱۷:۳۰ ریاضی پایه نهم متوسطه دوم: ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰ ریاضی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی ساعت۱۷:۵۰ تا ١۸:۱۰ ریاضی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی ساعت ۱۸:۱۰ تا ۱۸:۳۵ فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰ فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی شبکه قرآن: ساعت۸ علوم و معارف قرآنی ۱ رشته علوم ومعارف اسلامی ساعت۸:۳۰ درس احکام ۱رشته علوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۱ درس هدیه‌های آسمانی پایه پنجم دبستان ساعت۱۱:۲۰ درس آموزش قرآن پایه پنجم دبستان  شبکه امید: دروس مشترک رشته‌های تجربی، ریاضی و انسانی  ساعت ۱۰:۳۰ درس: عربی ۳ پایه: دوازدهم رشته:مشترک رشته ریاضی و تجربی ساعت ۱۱:۰۰ درس:کارگاه کارآفرینی پایه: یازدهم رشته: مشترک ریاضی تجربی دروس فنی و  حرفه ای ساعت ۱۲:۰۰ درس: لوله کشی و نصب وسایل بهداشتی پایه: یازدهم رشته: تاسیسات بهداشتی ساختمان ساعت ۱۲:۳۰ درس: طراحی نشانه پایه: دوازدهم رشته: گرافیک فنی و حرفه‌ای حل تمرین ساعت ۱۳:۰۰ درس: شیمی ۳ پایه: دوزادهم