نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 20 دی 1400 ساعت 7:07 https://www.naftema.com/news/142988/برنامه-مدرسه-تلویزیونی-امروز-دوشنبه-۲۰-دی -------------------------------------------------- عنوان : برنامه مدرسه تلویزیونی امروز دوشنبه ۲۰ دی -------------------------------------------------- بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۰ دی مشخص شد. متن :   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای روز دوشنبه ۲۰ دی در تمام مقاطع را مشخص کرد. شبکه آموزش: فنی و حرفه‌ای و کار و دانش: ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰ درس آشنایی با قطعات -رشته برق صنعتی - پایه۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت٨:٣٠ تا٩ درس انواع دوخت‌های تزینی - رشته خیاطی - پایه ۱۱- شاخه کار و دانش ۶پایه ابتدایی: ساعت ۱۳:۴۵تا ۱۴:۰۵ علوم تجربی و تفکر پایه اول ساعت ۱۴:۰۸تا ۱۴:۲۸ بازی و ریاضی پایه دوم ساعت ۱۴:۳۲تا۱۴:۵۲ علوم تجربی و تفکر پایه سوم ساعت۱۴:۵۵تا ۱۵:۱۵ بازی و ریاضی پایه چهارم ساعت ۱۵:۱۸تا ۱۵:۳۸ فارسی و نگارش پایه پنجم ساعت ۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰ فارسی و نگارش پایه ششم متوسطه اول: ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۳۰ علوم تجربی پایه هفتم ساعت۱۶:۳۰تا۱۷:۰۰ علوم تجربی پایه هشتم ساعت ١۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ علوم تجربی پایه نهم متوسطه دوم: ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰ زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی ساعت۱۷:۵۰تا ١۸:۱۰ زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵ فیزیک دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰ فیزیک دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی شبکه قرآن: ساعت۸ علوم و معارف قرآنی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی ساعت۸:۳۰ درس احکام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۱ درس هدیه‌های آسمانی پایه سوم دبستان ساعت۱۱:۲۰ درس آموزش قرآن پایه دوم دبستان شبکه امید: دروس مشترک رشته‌های تجربی، ریاضی و انسانی  ساعت ۱۰:۳۰ درس: هویت اجتماعی پایه: دوازدهم رشته:مشترک رشته ریاضی و تجربی ساعت ۱۱:۰۰ درس: تاریخ معاصر ایران پایه: یازدهم رشته: مشترک ریاضی تجربی دروس فنی و حرفه ای ساعت ۱۲:۰۰ درس: امور زراعی پایه: دهم رشته: کشاورزی ساعت ۱۲:۳۰ درس: نقشه کشی فنی رایانه‌ای پایه: دهم رشته: مشترک صنعت حل تمرین ساعت ۱۳:۰۰ درس: ریاضی ۲ پایه: یازدهم مشاوره درس: ریاضی ۱۰ انسانی