نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 18 شهريور 1400 ساعت 20:48 https://www.naftema.com/news/139135/مدیر-عامل-جدید-سازمان-تامین-اجتماعی-هفته-آینده-معرفی-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : مدیر عامل جدید سازمان تامین اجتماعی هفته آینده معرفی می شود -------------------------------------------------- شنیده ها حاکی است میر هاشم موسوی رییس آموزش کمیته امداد و یا علی عسگری معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام جایگزین مصطفی سالاری در تامین اجتماعی می شود. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما" مصطفی سالاری با صدور متنی از خداحافظی خود از سازمان تامین اجتماعی و بازگشت مجدد خود به موسسه مطالعات انرژی وزارت نفت خبر داد.