نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 4 آذر 1401 ساعت 9:24 https://www.naftema.com/news/150411/افزايش-قیمت-بنزین-فرآورده-هاي-نفتي -------------------------------------------------- روزنگار نفت/چهارم آذر 1343: عنوان : افزايش قیمت بنزین و فرآورده ‌هاي نفتي --------------------------------------------------  اجراي طرح افزايش (دوبرابر شدن) بهاي بنزين و (يك ‌و نيم برابر شدن) بهاي ساير فرآورده ‌هاي نفتي در ايران، اعتراض مردم را به دليل ثابت‌ماندن دستمزدها برانگيخت. متن :   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،  با اينكه متناسب با اين افزايش، كرايه تاكسي‌هاي شهري هم افزايش يافته بود؛ رانندگان تاكسي پنج روز بعد اعتصاب كردند. دولت از بيم گسترش اعتصاب رانندگان تاكسي به ساير صنوف، افزايش قيمت را تعديل كرد و به حداقل رساند. بدين‌ترتيب، بهاي بنزين معمولي كه از 5 ريال به 10 ريال افزايش يافته بود، در 6 ريال تثبيت شد.