نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 21 دی 1400 ساعت 8:41 https://www.naftema.com/gallery/143040/1/پتروشیمی-بندر-امام-فراخوان -------------------------------------------------- عنوان : پتروشیمی بندر امام فراخوان داد -------------------------------------------------- متن :