نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 1 آذر 1401 ساعت 12:18 https://www.naftema.com/gallery/150349/1/پتروشيمي-تخت-جمشيد-مجمع-می-رود -------------------------------------------------- عنوان : پتروشيمي تخت جمشيد به مجمع می رود -------------------------------------------------- متن :