نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 20 بهمن 1399 ساعت 14:46 https://www.naftema.com/news/132808/مستمری-عیدی-بازنشستگان-نفت-واریز -------------------------------------------------- عنوان : مستمری و عیدی بازنشستگان نفت واریز شد -------------------------------------------------- مستمری و مقرری ماه بهمن، بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت، بهمراه عیدی امروز دوشنبه (۲۰ بهمن) واریز شد متن :  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،    همه بازنشستگان و بازماندگان، محترم صنعت نفت میتوانندبرای مشاهده فیش مستمری و مقرری خود به  سامانه سما به آدرس   sama.oipf.ir مراجعه کنند.