کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

برگزاری جلسه مدیریت شعب کرمان بانک ایران زمین

22 شهريور 1400 ساعت 12:33

به منظور بررسی عملکرد شعب استان کرمان جلسه مدیریت شعب این استان با پرسنل تحت نظارت برگزار شد.


 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،    مدیر منطقه هدف از برگزاری جلسه را حرکت در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب به لحاظ منابع، مصارف و ارائه بهینه خدمات بر شمرد و بر برنامه ریزی منسجم و بکارگیری همه ابزارها و امکانات و استفاده از توان کلیه همکاران نسبت به بازاریابی مفید و مستمر و افزایش منابع تاکید کرد. 
 در ادامه تورکی معاون منطقه به تشریح طرح های انگیزشی لیگ بانک ایران زمین و طرح پیشرو ، صدور بن کارت، همچنین فعال نمودن همراه بانک و اینترنت بانک، رصد کردن هفتگی عملکرد همکاران پیش آهنگ اشاره کرد. در ادامه وی به تشریح عملکرد و تجزیه تحلیل شعب پرداخت.


کد مطلب: 139242

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/news/139242/برگزاری-جلسه-مدیریت-شعب-کرمان-بانک-ایران-زمین

نفت ما
  https://www.naftema.com