کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

برنامه مدرسه تلویزیونی امروز دوشنبه ۲۰ دی

20 دی 1400 ساعت 7:07

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۰ دی مشخص شد.


  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای روز دوشنبه ۲۰ دی در تمام مقاطع را مشخص کرد.
شبکه آموزش:
فنی و حرفه‌ای و کار و دانش:
ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰
درس آشنایی با قطعات -رشته برق صنعتی - پایه۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا٩
درس انواع دوخت‌های تزینی - رشته خیاطی - پایه ۱۱- شاخه کار و دانش
۶پایه ابتدایی:
ساعت ۱۳:۴۵تا ۱۴:۰۵
علوم تجربی و تفکر
پایه اول
ساعت ۱۴:۰۸تا ۱۴:۲۸
بازی و ریاضی
پایه دوم
ساعت ۱۴:۳۲تا۱۴:۵۲
علوم تجربی و تفکر
پایه سوم
ساعت۱۴:۵۵تا ۱۵:۱۵
بازی و ریاضی
پایه چهارم
ساعت ۱۵:۱۸تا ۱۵:۳۸
فارسی و نگارش
پایه پنجم
ساعت ۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰
فارسی و نگارش
پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۳۰
علوم تجربی
پایه هفتم
ساعت۱۶:۳۰تا۱۷:۰۰
علوم تجربی
پایه هشتم
ساعت ١۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰
علوم تجربی
پایه نهم
متوسطه دوم:
ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰
زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
ساعت۱۷:۵۰تا ١۸:۱۰
زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵
فیزیک دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰
فیزیک دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
شبکه قرآن:
ساعت۸
علوم و معارف قرآنی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۳۰
درس احکام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی پایه سوم دبستان
ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن پایه دوم دبستان
شبکه امید:
دروس مشترک رشته‌های تجربی، ریاضی و انسانی 
ساعت ۱۰:۳۰
درس: هویت اجتماعی
پایه: دوازدهم
رشته:مشترک رشته ریاضی و تجربی
ساعت ۱۱:۰۰
درس: تاریخ معاصر ایران
پایه: یازدهم
رشته: مشترک ریاضی تجربی
دروس فنی و حرفه ای
ساعت ۱۲:۰۰
درس: امور زراعی
پایه: دهم
رشته: کشاورزی
ساعت ۱۲:۳۰
درس: نقشه کشی فنی رایانه‌ای
پایه: دهم
رشته: مشترک صنعت
حل تمرین
ساعت ۱۳:۰۰
درس: ریاضی ۲
پایه: یازدهم
مشاوره
درس: ریاضی ۱۰ انسانی


کد مطلب: 142988

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/news/142988/برنامه-مدرسه-تلویزیونی-امروز-دوشنبه-۲۰-دی

نفت ما
  https://www.naftema.com