کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

برنامه مدرسه تلویزیونی امروز شنبه ۲۵ دی

25 دی 1400 ساعت 7:58

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۵ دی ماه مشخص شد.


  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای روز شنبه ۲۵ دی ماه در تمام مقاطع را مشخص کرد.
شبکه آموزش:
فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠
تراش سنگ - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا٩
معرق - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای
۶پایه ابتدایی:
ساعت۱۳:۴۵ تا ١۴:۰۵
فارسی و نگارش
پایه اول
ساعت ١۴:۰۸تا۱۴:۲۸
بازی و ریاضی
پایه دوم
ساعت ۱۴:۳۲تا ۱۴:۵۲
فارسی و نگارش
پایه سوم
ساعت۱۴:۵۵تا۱۵:۱۵
بازی و ریاضی
پایه چهارم
ساعت ۱۵:۱۸تا۱۵:۳۸
فارسی و نگارش
پایه پنجم
ساعت ۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰
علوم تجربی و تفکر
پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۳۰
ادبیات فارسی
پایه هفتم
ساعت۱۶:۳۰تا۱۷:۰۰
ادبیات فارسی
پایه هشتم
ساعت ١۷:۰۰تا ١۷:۳۰
ادبیات فارسی
پایه نهم
متوسطه دوم:
ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰
شیمی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت۱۷:۵۰تا ۱۸:۱۰
ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵
شیمی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۸:۳۵تا ۱۹:۰۰
ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
شبکه قرآن:
ساعت۸
علوم و معارف قرآنی ۳رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۳۰
درس احکام ۳رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱
انس با قرآن کودکان پیش دبستان
ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن پایه اول دبستان
شبکه امید:
حل تمرین
ساعت ۱۰:۳۰
درس: زیست ۳
پایه: دوزادهم


کد مطلب: 143141

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/news/143141/برنامه-مدرسه-تلویزیونی-امروز-شنبه-۲۵-دی

نفت ما
  https://www.naftema.com