آرشيو برچسب: عیسی مشایخی
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
 یادی از بزرگترین فاینانس ها در پتروشیمی 

۲۰ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۰

 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی