تاریخ نفت
 
 انتشار اصلاحيه قرارداد كنسرسيوم نفتی

۱۷ آذر ۱۴۰۰ ۰۷:۱۷

توافق ۳ کشور براي كنسرسيوم نفت ايران

۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۳۹

 آغاز ساخت اولين خط لوله سراسري گاز

۱۳ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۵۷

تحريم نفتي ايران توسط شركت‌هاي نفتي آمريكايي

۱۳ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۰۴

منع مذاكره با بيگانه درباره نفت

۱۱ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۳۶

واكنش دولت انگليس به لغو امتياز دارسي

۱۱ آذر ۱۴۰۰ ۰۷:۵۰

 توافق بر سر نفت و ميانجي‌گري آمريكا

۹ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۱۲

ارائه پيشنهاد ملي‌شدن صنعت نفت ايران در مجلس

۸ آذر ۱۴۰۰ ۰۷:۰۷

پيشنهاد تشكيل وزارت نفت از سوي دكتر مصدق

۷ آذر ۱۴۰۰ ۰۷:۱۲