کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

برنامه درسی 24 شهریور در مدرسه تلویزیونی

24 شهريور 1399 ساعت 7:47

جدول دروس مدرسه تلویزیونی ایران برای روز دوشنبه ٢۴ شهریور که از شبکه‌های 7،4 و معارف پخش می‌شود، منتشر شد.


 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،    جدول دروس مدرسه تلویزیونی ایران برای روز دوشنبه  ٢۴ شهریور که از شبکه‌های 7،4 و معارف پخش می‌شود، منتشر شد.

شبکه ‌آموزش:
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت ٨ تا ٨:٣  تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه ١٢- رشته شبکه و نرم افزار 
ساعت٨:٣٠ تا ٩ خط در گرافیک پایه١١ رشته گرافیک رایانه ای      
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ سیستم های اندازه گیری  دانش فنی پایه ١٠- رشته ماشین ابزار و مشترک شاخه فنی و حرفه ای      
ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ آشنایی با بناهایی ایرانی- پایه ١٠ رشته نقشه کشی معماری  
 ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ تاریخ هنر ایران و جهان -پایه  ١٠ رشته گرافیک       
ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم  
ساعت ١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم 
ساعت ١٢ تا١ فارسی و نگارش پایه چهارم 
ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم 
ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم 
متوسطه اول:
ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠  مطالعات اجتماعی پایه هفتم (من مسؤول هستم ) 
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠  مطالعات اجتماعی پایه هشتم (تعاون٢ ) 
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی پایه نهم ( حرکات زمین )
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارت‌های حرفه ای دبیران 
موضوع: انجام پروژه عملی با پاورپوینت-٢
 
متوسطه دوم :
 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک    
  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣    پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن١ پایه دهم   رشته  علوم تجربی  
ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی 
 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  ریاضی٣  پایه دوازدهم   رشته علوم تجربی

 شبکه ۴
ساعت۷:۳۰ درس فارس۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها
ساعت ۸ درس جغرافیا ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۸:۳۰ درس منطق پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۱ پایه ۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۴۵ درس انسان و محیط زیست پایه۱۱ مشترک همه رشته ها
ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی۳ پایه ۱۲ مشترک همه رشته ها
ساعت ۱۱:۴۵ درس سلامت بهداشت پایه۱۲مشترک همه رشته ها
ساعت ۱۲:۱۵ درس جغرافیا ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۲:۴۵درس فیزیک ۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک همه رشته ها

شبکه معارف
ساعت ۱۵ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰
ساعت ۱۵:۳۰ درس تاریخ اسلام ۲ پایه ۱۱
ساعت ۱۶ درس تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰


کد مطلب: 127603

آدرس مطلب :
http://www.naftema.com/news/127603/برنامه-درسی-24-شهریور-مدرسه-تلویزیونی

نفت ما
  http://www.naftema.com