آیا ایران درحال حذف شدن از مسیر ترانزیتی شرق به غرب است؟
مهندس آرین مهدی زاده/دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران-ترکیه
صنعت پتروشیمی؛ پیشران جهش تولید 
جواد باقرزاده/ سرپرست مالی پتروشیمی سبلان
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی(IMS)گرفت

مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی(IMS)گرفت

بازدید مدیرعامل پتروشیمی پارس از نمایشگاه نفت

بازدید مدیرعامل پتروشیمی پارس از نمایشگاه نفت

درخشش هلدینگ خلیج فارس در همایش مسئولیت اجتماعی وزارت نفت

درخشش هلدینگ خلیج فارس در همایش مسئولیت اجتماعی وزارت نفت

پتروشيمي بندرامام گواهینامه ISMS گرفت 

پتروشيمي بندرامام گواهینامه ISMS گرفت 

رییس‌جمهور، ابرپروژه پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس را افتتاح می‌کند

رییس‌جمهور، ابرپروژه پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس را افتتاح می‌کند

بیژن زنگنه

افزایش مصرف خانگی، دلیل کمبود گاز

بازداشت های گسترده در لاستیک بارز

بازداشت های گسترده در لاستیک بارز

محمدحسین رزاقی

عرضه تمام محصولات ایرانول در بورس 

موفقیت چشمگیر در راه اندازی کمپرسور مخازن آمونیاک

موفقیت چشمگیر در راه اندازی کمپرسور مخازن آمونیاک

محمود مخدومی

خداحافظی مخدومی از تاپیکو قطعی شد

۵ حوزه در پتروشیمی پارس ارزیابی شد

۵ حوزه در پتروشیمی پارس ارزیابی شد

حوادث سریالی خطوط لوله نفت، کی پایان می یابد!؟

حوادث سریالی خطوط لوله نفت، کی پایان می یابد!؟