رشد ۱۵ درصدی درآمد ارزی پتروشیمی جم

رشد ۱۵ درصدی درآمد ارزی پتروشیمی جم

تقدیر نفت و گاز پارسیان از پتروشیمی پردیس

تقدیر نفت و گاز پارسیان از پتروشیمی پردیس

تاسیس صندوق پژوهش و فناوری نفت

تاسیس صندوق پژوهش و فناوری نفت

اثر تحریم‎‌های نفتی ایران تخلیه شد

اثر تحریم‎‌های نفتی ایران تخلیه شد

تقدیر شوراهای شهر عسلویه از پتروشیمی جم

تقدیر شوراهای شهر عسلویه از پتروشیمی جم

«کنترل تولید» پتروشیمی تندگویان، واحد برتر شد

«کنترل تولید» پتروشیمی تندگویان، واحد برتر شد

تحقق ۱۰۰درصد ظرفیت تولید در پتروشیمی بوعلی

تحقق ۱۰۰درصد ظرفیت تولید در پتروشیمی بوعلی

بازگشت ۲ میلیون بشکه نفت ایران به بازار

بازگشت ۲ میلیون بشکه نفت ایران به بازار

خودکفایی در تولید ۲ کاتالیست راهبردی پتروشیمی

خودکفایی در تولید ۲ کاتالیست راهبردی پتروشیمی

پتروشیمی امیرکبیر

 رشد ۳۰۱ درصدی فروش صادراتی پتروشیمی امیرکبیر

گام پتروشیمی بندرامام در راستای تحقق شعار سال

گام پتروشیمی بندرامام در راستای تحقق شعار سال

سود ۲۵۰۰ درصدی روزانه قاچاقچیان گاز مایع مقابل چشم نهادهای نظارتی+سند

سود ۲۵۰۰ درصدی روزانه قاچاقچیان گاز مایع مقابل چشم نهادهای نظارتی+سند