درآمد ۳۰ همتی شکبیر در تاریخ شرکت بی سابقه بوده است

درآمد ۳۰ همتی شکبیر در تاریخ شرکت بی سابقه بوده است

نابودی کاتالیست های ایرانی با چراغ سبز مدیران ‌پالایش و پخش!

نابودی کاتالیست های ایرانی با چراغ سبز مدیران ‌پالایش و پخش!

رانت عجیب وزارت صمت به واردات ABS

رانت عجیب وزارت صمت به واردات ABS

روغن موتور نباید به عنوان کالای اساسی تلقی بشود

روغن موتور نباید به عنوان کالای اساسی تلقی بشود

ردپای "ووبینگ" در فروش اکسترودر در پروژه های اهداف 

ردپای "ووبینگ" در فروش اکسترودر در پروژه های اهداف 

اقدام مهم و راهبردی پتروشیمی مروارید در قطع وابستگی به کاتالیست های خارجی

اقدام مهم و راهبردی پتروشیمی مروارید در قطع وابستگی به کاتالیست های خارجی

پشت پرده فروش لایسنس توسط شرکت های اورتو و ساینووی چین در ایران چیست؟

پشت پرده فروش لایسنس توسط شرکت های اورتو و ساینووی چین در ایران چیست؟

توليد نفت چگونه افزايش خواهديافت؟

توليد نفت چگونه افزايش خواهديافت؟

غيرنفتي‌ترين گزينه وزارت نفت

غيرنفتي‌ترين گزينه وزارت نفت

 پشت پرده ووبینگ چه افراد و تیم هایی هستند؟؟؟!!!

 پشت پرده ووبینگ چه افراد و تیم هایی هستند؟؟؟!!!

تقاضا از دولت جدید در حذف قیمتهای دستوری روغن موتور  

تقاضا از دولت جدید در حذف قیمتهای دستوری روغن موتور  

مردِ سایه در وزارت نفت کیست؟

مردِ سایه در وزارت نفت کیست؟

وحشت نفتی‌ها از بازگشت مکتب زنگنه 

وحشت نفتی‌ها از بازگشت مکتب زنگنه 

پرونده زيان ١٠٠میلیارد دلاری در کرسنت فراموش نشود

پرونده زيان ١٠٠میلیارد دلاری در کرسنت فراموش نشود

پاي كار نيروي انساني نفت بايستيد/نفتي ها به شما راي دادند اما مطالبه گرند

پاي كار نيروي انساني نفت بايستيد/نفتي ها به شما راي دادند اما مطالبه گرند