رشد خیره کننده ۹۲ درصدی فروش پتروشیمی مارون 

رشد خیره کننده ۹۲ درصدی فروش پتروشیمی مارون 

افزایش ۷۸ درصدی فروش جم پیلن در ۸ ماهه ۱۴۰۰

افزایش ۷۸ درصدی فروش جم پیلن در ۸ ماهه ۱۴۰۰

تمدید معافیت عراق برای واردات انرژی از ایران

تمدید معافیت عراق برای واردات انرژی از ایران

پتروشیمی خلیج فارس مشکل مالی نخواهد داشت

پتروشیمی خلیج فارس مشکل مالی نخواهد داشت

رشد چشم‌گیر فروش نفت ایران

رشد چشم‌گیر فروش نفت ایران

نصب بلندترین برج صنعت پتروشیمی توسط بوعلی 

نصب بلندترین برج صنعت پتروشیمی توسط بوعلی 

پیش‌بینی درآمد فروش نفت در سال ۱۴۰۱

پیش‌بینی درآمد فروش نفت در سال ۱۴۰۱

شرایط صادرات نفت توسط اشخاص

شرایط صادرات نفت توسط اشخاص

قرارداد سوآپ گاز از اول زمستان عملیاتی می‌شود

قرارداد سوآپ گاز از اول زمستان عملیاتی می‌شود

تهدید منابع ارزی کشور با قطع گاز پتروشیمی ها

تهدید منابع ارزی کشور با قطع گاز پتروشیمی ها

رانت ۳۳۰ میلیونی مدیر حقوقی شستا فقط از یک شرکت

رانت ۳۳۰ میلیونی مدیر حقوقی شستا فقط از یک شرکت

ثبت رکوردهای جدید فروش در نفت پارس

ثبت رکوردهای جدید فروش در نفت پارس