عامل افزایش صادرات نفت ایران؛ جو بایدن یا سعید جلیلی!؟

عامل افزایش صادرات نفت ایران؛ جو بایدن یا سعید جلیلی!؟

پرونده کاتالیست سکاف با پیگیری حفاظت وزارت دفاع حل شد

پرونده کاتالیست سکاف با پیگیری حفاظت وزارت دفاع حل شد

زنگ خطر كاهش وحشتناک سود در صنعت روانكار به صدا در آمد

زنگ خطر كاهش وحشتناک سود در صنعت روانكار به صدا در آمد

سنت ديرينه دولت در بلاتكليفي نرخ خوراك تا شب مجمع پالايشي ها

سنت ديرينه دولت در بلاتكليفي نرخ خوراك تا شب مجمع پالايشي ها

اصرار بر تقابل با دنیا باعث شده ۳۰درصد از فروش نفت ایران به جیب خارجی ها برود

اصرار بر تقابل با دنیا باعث شده ۳۰درصد از فروش نفت ایران به جیب خارجی ها برود

كارنامه مردود اوجي در بهبود معيشت كاركنان نفت

كارنامه مردود اوجي در بهبود معيشت كاركنان نفت

پروژه های پی وی سی در کشور رقیب پتروشیمی اروند نیستند

پروژه های پی وی سی در کشور رقیب پتروشیمی اروند نیستند

عبرت پتروشیمی های مارون، جم و بوشهر برای شما کافی نیست؟!

عبرت پتروشیمی های مارون، جم و بوشهر برای شما کافی نیست؟!

برق مصرف كنيد و تخفيف بگيريد!

برق مصرف كنيد و تخفيف بگيريد!

اتانول سنتزی بیشترین بازدهی سود را در طرحهای زنجیره ارزش متانول دارد

اتانول سنتزی بیشترین بازدهی سود را در طرحهای زنجیره ارزش متانول دارد

روزی هزار میلیارد تومان سرمایه ایرانیان به جیب چینی ها می رود

روزی هزار میلیارد تومان سرمایه ایرانیان به جیب چینی ها می رود

اجرای طرحهای زنجیره ارزش فتالیک انیدرید و فنول استون در پتروشیمی اصفهان

اجرای طرحهای زنجیره ارزش فتالیک انیدرید و فنول استون در پتروشیمی اصفهان

با ارزان فروشی نفت نمی‌توانیم از بحران فعلی خارج شویم

با ارزان فروشی نفت نمی‌توانیم از بحران فعلی خارج شویم

سرعت لاکپشتی پروژه های خط لوله که بلای جان دولت شد

سرعت لاکپشتی پروژه های خط لوله که بلای جان دولت شد

کدام پتروشیمی های اتیلنی در سال گذشته بهترین عملکرد را داشته اند؟

کدام پتروشیمی های اتیلنی در سال گذشته بهترین عملکرد را داشته اند؟