صدور کیفرخواست مدیران پتروشیمی رجال

صدور کیفرخواست مدیران پتروشیمی رجال

تولید محصولات پتروشیمی بوعلی سینا رکورد زد

تولید محصولات پتروشیمی بوعلی سینا رکورد زد

تاپیکو در یک قدمی گرفتن یک کرسی هلدینگ خلیج فارس

تاپیکو در یک قدمی گرفتن یک کرسی هلدینگ خلیج فارس

پتروشیمی مارون یک سازمان بالغ و پیشرو است + فیلم

پتروشیمی مارون یک سازمان بالغ و پیشرو است + فیلم

پاسخ شرکت نفت فلات قاره به یک گزارش+ توضیح نفت ما

پاسخ شرکت نفت فلات قاره به یک گزارش+ توضیح نفت ما

نعیمی جایگزین حاجی پور در اهداف شد

نعیمی جایگزین حاجی پور در اهداف شد

بی تفاوتی مدیرعامل فلات قاره از سوزانده شدن روزانه ۱۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در میدان سلمان

بی تفاوتی مدیرعامل فلات قاره از سوزانده شدن روزانه ۱۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در میدان سلمان

بازداشت رییس هیات مدیره یکی از پتروشیمی های اوره ساز+عکس

بازداشت رییس هیات مدیره یکی از پتروشیمی های اوره ساز+عکس

بهره برداری از مخازن ۹ گانه فاز ۲ شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه قبل از زمانبندی پیش بینی شده + فیلم

بهره برداری از مخازن ۹ گانه فاز ۲ شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه قبل از زمانبندی پیش بینی شده + فیلم

تبلور تلاش مجاهدانه در ساخت و بهره برداری از مخازن ۹گانه فاز ۲ شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه + فیلم

تبلور تلاش مجاهدانه در ساخت و بهره برداری از مخازن ۹گانه فاز ۲ شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه + فیلم

اعدادی که از افت وحشتناک سود در پتروشیمی پارس می گویند!

اعدادی که از افت وحشتناک سود در پتروشیمی پارس می گویند!

تحقیق و تفحص از هلدینگ خلیج فارس کلید خورد

تحقیق و تفحص از هلدینگ خلیج فارس کلید خورد