ایرانول در مسیر توسعه، پیشرفت و باز پس گیری جایگاه اصلی اش در صنعت روانکاران

ایرانول در مسیر توسعه، پیشرفت و باز پس گیری جایگاه اصلی اش در صنعت روانکاران

بدری مدیرعامل پتروشیمی تخت جمشید شد

بدری مدیرعامل پتروشیمی تخت جمشید شد

اقدام عجیب در تزریق گاز مایع به شبکه سراسری!

اقدام عجیب در تزریق گاز مایع به شبکه سراسری!

راه اندازی پروژه های شش گانه پترول در آینده نزدیک

راه اندازی پروژه های شش گانه پترول در آینده نزدیک

هدفگذاری برای صادرات تجهیزات، کاتالیست، مواد شیمیایی و لایسنس در افق پنجساله "ایران پتروکم"

هدفگذاری برای صادرات تجهیزات، کاتالیست، مواد شیمیایی و لایسنس در افق پنجساله "ایران پتروکم"

تداوم سودآوری در پتروشیمی امیرکبیر تضمین شد

تداوم سودآوری در پتروشیمی امیرکبیر تضمین شد

در بودجه سال آینده هیچگونه افزایش قیمت خوراک نخواهیم داشت

در بودجه سال آینده هیچگونه افزایش قیمت خوراک نخواهیم داشت

وضعیت اسفناک برداشت ایران از چاه های مشترک با کشورهای عربی

وضعیت اسفناک برداشت ایران از چاه های مشترک با کشورهای عربی

ایران پتروکم به شکل گیری زیست بوم دانش بنیان و رشد صنعت پتروشیمی کمک می کند 

ایران پتروکم به شکل گیری زیست بوم دانش بنیان و رشد صنعت پتروشیمی کمک می کند 

نظام به این نتیجه رسیده که باید بنزین و گازوئیل را به قیمت واقعی بفروشد

نظام به این نتیجه رسیده که باید بنزین و گازوئیل را به قیمت واقعی بفروشد

سعید باتمانی

تغییر در ترکیب اجرایی وزارت دفاع

پتروشیمی اندیمشک، بیشترین ظرفیت تولید اتیلن ‌اکساید را در کشور خواهد داشت

پتروشیمی اندیمشک، بیشترین ظرفیت تولید اتیلن ‌اکساید را در کشور خواهد داشت

افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی با آن همه تبلیغات گسترده، هیچ نقشی در تراز گاز ندارد!

افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی با آن همه تبلیغات گسترده، هیچ نقشی در تراز گاز ندارد!

کم مصرف های بنزینی از سوی دولت سیزدهم تنبیه شدند!

کم مصرف های بنزینی از سوی دولت سیزدهم تنبیه شدند!

سیاست خارجی، پتروشیمی ایران را حاشیه نشین کرده است

سیاست خارجی، پتروشیمی ایران را حاشیه نشین کرده است