یک سوال مهم؛مهم‌ترین مسئله زنان چیست؟ 
زینب صالحی/کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی فرهنگی صنایع پتروشیمی
عضویت در «شانگهای» پادزهر راهبردی علیه تحریم
دکتر مهدی آزادواری/رییس مرکز مطالعات اقتصادی اورآسیا
طرح ویژه پتروشیمی خلیج فارس درحمایت ازکارآفرینی

طرح ویژه پتروشیمی خلیج فارس درحمایت ازکارآفرینی

معرفی زنگنه و ابتکار به قوه قضائیه

معرفی زنگنه و ابتکار به قوه قضائیه

طالبان خواهان خرید نفت از ایران است

طالبان خواهان خرید نفت از ایران است

ایران تا ۱۰۸ سال آینده نفت دارد

ایران تا ۱۰۸ سال آینده نفت دارد

بزرگ‌ترین رویداد فرصت‌های سرمایه گذاری در نفت

بزرگ‌ترین رویداد فرصت‌های سرمایه گذاری در نفت

انتشار اطلاعیه پذیره‌نویسی تامین سرمایه خلیج فارس

انتشار اطلاعیه پذیره‌نویسی تامین سرمایه خلیج فارس

ایران واردکننده گاز می شود!

ایران واردکننده گاز می شود!

گزینه های مدیرعاملی پتروشیمی مروارید چه کسانی هستند؟

گزینه های مدیرعاملی پتروشیمی مروارید چه کسانی هستند؟

حمایت فارس از بیماران خاص

حمایت فارس از بیماران خاص

چرا قیر گران شد؟

چرا قیر گران شد؟

ضرورت و فوریتهای انتصاب معاون رئیس جمهور در امور انرژی

ضرورت و فوریتهای انتصاب معاون رئیس جمهور در امور انرژی

سید اسماعیل موسوی

ثبت رکورد تولید و سود در پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر