کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

مراسم تودیع و معارفه مدیران شرکت متن/تصویری

20 خرداد 1397 ساعت 11:18

آیین تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید شرکت متن عصر شنبه (۱۹ خردادماه) با حضور علی کاردر برگزار شد.


    تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت 2 تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت 3 تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت 10 از راست: علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت، غلامرضا منوچهری، معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت 12 تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت 8 تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت 4 سید نورالدین شهنازی زاده، مدیرعامل اسبق شرکت متن       تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت 11
تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت 9 تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت 7 تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت 5 تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت 13 تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت 6 تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت 14 تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت 16 تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت 17          


کد مطلب: 88746

آدرس مطلب :
http://www.naftema.com/report/88746/مراسم-تودیع-معارفه-مدیران-شرکت-متن-تصویری

نفت ما
  http://www.naftema.com