کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

اختصاصی " نفت ما " / انتظار افکار عمومی از مجلس و نهادهای نظارتی در برخورد با وزیر همیشه نفت؛

اگر نماینده های استخدام شده در وزارت نفت و همراهان سفرهای خارجی زنگنه بگذارند...

24 آذر 1398 ساعت 13:00کد مطلب: 119087

آدرس مطلب :
http://www.naftema.com/video/119087/اگر-نماینده-های-استخدام-شده-وزارت-نفت-همراهان-سفرهای-خارجی-زنگنه-بگذارند

نفت ما
  http://www.naftema.com