کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

احساس مسئولیت اجتماعی و حرفه ای دریانوردان ایرانی

7 فروردين 1399 ساعت 9:28

پیام و احساس مسئولیت اجتماعی و حرفه ای دریانوردان ایرانی کشتی نفتکش HENNA متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران جهت شکستن زنجیره شیوع کرونا در جهان .


 
WE STAY ON BOARD
YOU STAY AT HOME

   "ما در کشتی می مانیم، شما در خانه بمانید"
 


کد مطلب: 121233

آدرس مطلب :
http://www.naftema.com/video/121233/احساس-مسئولیت-اجتماعی-حرفه-دریانوردان-ایرانی

نفت ما
  http://www.naftema.com