کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

موزه بنزین خانه آبادان، نخستین موزه نفت

23 دی 1399 ساعت 9:48

اولین جایگاه سوخت ایران در شهر آبادان و در سال ۱۳۰۶ در این محل بنا شده است و ابتدا برای توزیع و فروش نفت سفید بوده است. سپس با ورود اتومبیل‌ها این جایگاه به پمپ بنزین هم تبدیل شد.کد مطلب: 132058

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/gallery/132058/1/موزه-بنزین-خانه-آبادان-نخستین-نفت

نفت ما
  https://www.naftema.com