کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

نگاهی به ۳خط لوله جدید نفتی در کشور

5 اسفند 1399 ساعت 10:11 


کد مطلب: 133229

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/gallery/133229/1/نگاهی-۳خط-لوله-جدید-نفتی-کشور

نفت ما
  https://www.naftema.com