کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

پتروشیمی خلیج فارس مزایده برگزار می کند

20 شهريور 1400 ساعت 8:00کد مطلب: 139152

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/gallery/139152/1/پتروشیمی-خلیج-فارس-مزایده-برگزار-می-کند

نفت ما
  https://www.naftema.com