کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

مبین انرژی خلیج فارس مناقصه برگزار می کند

17 مهر 1400 ساعت 10:07کد مطلب: 139984

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/gallery/139984/1/مبین-انرژی-خلیج-فارس-مناقصه-برگزار-می-کند

نفت ما
  https://www.naftema.com