کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

تغییر در هیئت مدیره پتروشیمی اصفهان

22 مهر 1400 ساعت 11:19کد مطلب: 140170

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/gallery/140170/1/تغییر-هیئت-مدیره-پتروشیمی-اصفهان

نفت ما
  https://www.naftema.com