کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

مبین انرژی مناقصه و مزایده برگزار می کند

29 آبان 1400 ساعت 7:14کد مطلب: 141298

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/gallery/141298/1/مبین-انرژی-مناقصه-مزایده-برگزار-می-کند

نفت ما
  https://www.naftema.com