کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

شروع مجدد فعاليت پتروشیمی نوری

19 دی 1400 ساعت 11:41

مطابق برنامه ريزي انجام شده، تعميرات اضطراری شرکت انجام و از امروز تاريخ 1400/10/19 تمامي واحدها راه اندازي و در سرويس قرار گرفتند.کد مطلب: 142971

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/gallery/142971/1/شروع-مجدد-فعاليت-پتروشیمی-نوری

نفت ما
  https://www.naftema.com