کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

سفر رئیس جمهور به نیویورک

23 شهريور 1401 ساعت 11:13

معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور سفر رئیسی به نیویورک به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، را تأیید کرد.کد مطلب: 148558

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/gallery/148558/1/سفر-رئیس-جمهور-نیویورک

نفت ما
  https://www.naftema.com