کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

تغییر در هیئت مدیره پتروشیمی اصفهان

30 آبان 1401 ساعت 14:32کد مطلب: 150317

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/gallery/150317/1/تغییر-هیئت-مدیره-پتروشیمی-اصفهان

نفت ما
  https://www.naftema.com