کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

تغییر در هیئت مدیره فجر انرژی خلیج فارس

9 آذر 1401 ساعت 8:13کد مطلب: 150579

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/gallery/150579/1/تغییر-هیئت-مدیره-فجر-انرژی-خلیج-فارس

نفت ما
  https://www.naftema.com