کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

برنامه درسی ۴ مهر در مدرسه تلویزیونی

4 مهر 1399 ساعت 9:10

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه برای امروز و از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.


 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز جمعه۴ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨  تا ٨:٣٠ : اسکلت سازی-  پایه ۱۱ - رشته ساختمان  -  شاخه فنی، حرفه ای    
ساعت٨:٣٠ تا٩ : دانش فنی تخصصی/ادامه پودمان اول -  پایه۱۲- رشته طراحی و دوخت  - شاخه  فنی وحرفه ای   
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ : کارگاه گرافیک  _  پایه ۱۲ _ رشته  گرافیک  _ شاخه فنی و حرفه ای 
۶پایه ابتدایی:
فارسی وزندگی
بامحوریت پایه اول
خانم زهره جانی پور
ساعت ۱۰:۴۵تا۱۱:۱۰
ریاضی وزندگی 
بامحوریت پایه پنجم
خانم سیده زینت موسوی
ساعت ۱۱:۱۰تا۱۱:۳۵
علوم تجربی وزندگی
بامحوریت پایه ششم
خانم معصومه عسگری
ساعت ۱۱:۳۵تا۱۲:۰۵
توانمندسازی معلمان 
یادگیری مبتنی بربازی
آقای مجیدبایرامی
ساعت ۱۲:۰۵تا۱۲:۳۰
اولیا ومعلمان
مشکلات یادگیری دانش آموزان
خانم آزیتا محمودپور
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۲:۵۵
اولیا وکودکان پایه اولی
مهارت های فرزندپروری
خانم فاطمه شورچی
ساعت ۱۲:۵۵تا۱۳:۲۰
فارسی ونگارش (مقدماتی)
ویژه دانش آموزان ناشنوا
خانم محبوبه طاهری
ساعت ۱۳:۲۰تا۱۳:۴۵
متوسطه اول:
ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠
کار و فناوری /پودمان نوآوری و فناوری -قسمت دوم   پایه هفتم 
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ 
کار و فناوری /پودمان کاربا فلزات - قسمت دوم    پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
کار و فناوری/ پودمان الگوریتم - قسمت دوم    پایه نهم 
دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
مدیریت کلاس شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر ۵
متوسطه دوم  :
 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧
 تفکر و سواد رسانه ای /درس انتخابی    پایه١٠ مشترک تمامی رشته ها     
 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زمین شناسی  پایه ۱۱ علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
تاریخ معاصر    پایه ۱۰   رشته علوم تجربی و ریاضی

شبکه ۴
ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس فارسی۲پایه۱۱ مشترک همه رشته ها.
ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۱۰:۴۵درس نگارش۱و۳ پایه۱۰مشترک تمام رشته ها. 
ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

شبکه قران ومعارف اسلامی
ساعت۱۵درس اصول وعقاید۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۵:۳۰درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم و معارف قرآنی
ساعت۱۶درس دین وزندگی۲پایه ۱۱رشته ریاضی و تجربی.
ساعت۱۶:۳۰درس اصول عقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.


کد مطلب: 128078

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/news/128078/برنامه-درسی-۴-مهر-مدرسه-تلویزیونی

نفت ما
  https://www.naftema.com