کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

برنامه درسی پنجشنبه۲۴ مهر در مدرسه تلویزیونی

24 مهر 1399 ساعت 7:44

​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه برای امروز اعلام شد.


 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز پنجشنبه۲۴ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨  تا ٨:٣٠مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD  رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩نصب و راه اندازی پکیج گرمایشی پودمان یک پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت ۹تا۹:۳۰سرویس چرخ خودرو پودمان یک رشته مکانیک خودرو پایه ۱۱ شاخه کار دانش و فنی وحرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه ۱۱ شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰استاندارد کورل دراو پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰  بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰علوم تجربی پایه پنجم 
ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰فارسی و نگارش پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵عربی درس اول بخش سوم پایه هفتم
ساعت ١۵تا١۵:٣٠عربی درس دوم (ترجمه) پایه هشتم 
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶عربی درس اول حل تمرین ها پایه نهم 
دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی سنجش الکترونیکی
متوسطه دوم  :
 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی  پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها  
 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠هویت اجتماعی پایه ۱۲علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی 
 ساعت٢٠تا٢:٢۵  فیزیک ۱ چگالی ویژگی‌های فیزیک مواد پایه۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی
 ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ریاضی ۲ معادلات گویا و گنگ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف:
ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه ششم.
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه ششم.
ساعت۱۵درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱رشته  علوم ومعارف.
ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قرآن۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس  پیامهای آسمانی  نهم درس اول متوسطه دوره اول.


کد مطلب: 128894

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/news/128894/برنامه-درسی-پنجشنبه۲۴-مهر-مدرسه-تلویزیونی

نفت ما
  https://www.naftema.com