کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

برنامه درسی ۲۵ مهر در مدرسه تلویزیونی

25 مهر 1399 ساعت 9:52

برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ایران که امروز از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.


  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   در سال تحصیلی گذشته و بعد از ورود کرونا به کشور، در مجموع 2261 جلسه آموزش در تلویزیون برگزار شد که ۵۶۱ جلسه مربوط به دوره ابتدایی بوده و از این ۵۶۱ جلسه، ۴۷۷ جلسه به صورت زنده برگزار شد.
امسال نیز از 15 شهریور، مدرسه تلویزیونی ایران با سه شبکه آموزش، چهار و قرآن و معارف، کار خود را آغاز کرد.

شبکه آموزش 
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ فرهنگ و هنر - درس طراحی سنتی پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ فرهنگ و هنر - طراحی ذهنی از پرندگان پایه هشتم  
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ فرهنگ و هنر -  فصل دوم گرافیک پایه نهم       
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی-  نکاتی برای تدریس در کلاس
متوسطه دوم نظری:
ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ تفکر و سواد رسانه ای - درس انتخابی-  مشترک تمام رشته‌ها   
   
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی  - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
     
ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ تاریخ معاصر -  پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

شبکه ۴
ساعت۷:۳۰ درس علوم و فنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸ درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۲ پایه ۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۰:۴۵ درس نگارش ۱ و ۲ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۱۱:۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
ساعت ۱۲:۱۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیریک
ساعت ۱۲:۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۳:۱۵ درس ریاضی و آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

شبکه قرآن و معارف
ساعت ۱۵ درس اصول و عقاید ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف
ساعت ۱۵:۳۰ درس اصول و عقاید ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۶ درس دین وزندگی۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی
ساعت ۱۶:۳۰ درس اصول و عقاید ۱ پایه۱۰ رشته علوم و معارف


کد مطلب: 128910

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/news/128910/برنامه-درسی-۲۵-مهر-مدرسه-تلویزیونی

نفت ما
  https://www.naftema.com