کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۹ آذر

9 آذر 1400 ساعت 8:06

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۹ آذر مشخص شد.


 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،     آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای روز سه شنبه ۹ آذر ماه در تمام مقاطع را مشخص کرد.
شبکه آموزش:
فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰
رایانه - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
کشاورزی - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای
۶پایه ابتدایی:
ساعت۱۴:۰۰ تا ١۴:۲۵
فارسی و نگارش
پایه اول
ساعت ١۴:۲۵تا۱۴:۵۰
بازی و ریاضی
پایه دوم
ساعت ۱۴:۵۰تا ۱۵:۱۵
فارسی و نگارش
پایه سوم
ساعت۱۵:۱۵تا۱۵:۴۰
بازی و ریاضی
پایه چهارم
ساعت ۱۵:۴۰تا۱۶:۰۰
بازی و ریاضی
پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۲۵
مطالعات اجتماعی
پایه هفتم
ساعت۱۶:۲۵تا۱۶:۵۰
مطالعات اجتماعی
پایه هشتم
ساعت ١۶:۵۰ تا ۱۷:۱۰
مطالعات اجتماعی
پایه نهم
ساعت ۱۷:۱۰تا ۱۷:۳۰
عربی
پایه هشتم
متوسطه دوم:
 ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰
ریاضی سه- پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
 ساعت۱۷:۵۰تا ١۸:۱۰
شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵
ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰
شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
شبکه قرآن:
ساعت۸
اخلاق اسلامی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۳۰
تاریخ اسلام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی پایه چهارم دبستان
ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن پایه چهارم دبستان
ساعت ۱۵
درس عربی و زبان قرآن ۲ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت۱۵:۳۰
درس پیام‌های آسمانی پایه هشتم


کد مطلب: 141719

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/news/141719/جدول-پخش-مدرسه-تلویزیونی-سه-شنبه-۹-آذر

نفت ما
  https://www.naftema.com