> نفت ما - برنامه مدرسه تلویزیونی امروز یکشنبه ۱۹ دی - نسخه قابل چاپ

کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

برنامه مدرسه تلویزیونی امروز یکشنبه ۱۹ دی

19 دی 1400 ساعت 7:25

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۷۹ روز یکشنبه ۱۹ دی اعلام شد.


 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،     برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یکشنبه ۱۹ دی به این شرح است:
شبکه آموزش:
فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت ۸ تا ۸:۳۰
جلوگیری از ویروسی شدن حافظه - پایه ۱۱- رشته کامپیوتر - شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۸:۳۰ تا ۹
تهیه کیک - پایه ۱۱- رشته صنایع غذایی - شاخه فنی و حرفه‌ای
۶ پایه ابتدایی:
ساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۴:۰۵
بازی و ریاضی
پایه اول
ساعت ۱۴:۰۸ تا ۱۴:۲۸
فارسی و نگارش
پایه دوم
ساعت ۱۴:۳۲ تا ۱۴:۵۲
بازی و ریاضی
پایه سوم
ساعت ۱۴:۵۵ تا ۱۵:۱۵
علوم تجربی و تفکر
پایه چهارم
ساعت ۱۵:۱۸ تا ۱۵:۳۸
بازی و ریاضی
پایه پنجم
ساعت ۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰
بازی و ریاضی
پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
زبان انگلیسی پایه هفتم
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰
زبان انگلیسی پایه هشتم
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰
زبان انگلیسی پایه نهم
متوسطه دوم:
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۷:۵۰
زیست شناسی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۷:۵۰ تا ۱۸:۱۰
زیست شناسی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۸:۱۰ تا ۱۸:۳۵
ریاضی یک - پایه ۱۰- علوم تجربی
ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰
ریاضی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن:
ساعت ۸ صبح درس اخلاق اسلامی۳ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۱
درس آموزش قران پایه سوم دبستان
ساعت ۱۱:۲۰
درس هدیه‌های آسمانی پایه دوم دبستان

شبکه امید:
دروس مشترک رشته‌های تجربی، ریاضی و انسانی:
ساعت ۱۰:۳۰
درس: مدیریت خانواده و سبک زندگی
پایه: دوازدهم
رشته: مشترک رشته ریاضی و تجربی
ساعت ۱۱:۰۰
درس: انسان و محیط زیست
پایه: یازدهم
رشته: مشترک ریاضی تجربی
دروس فنی حرفه‌ای:
ساعت ۱۲:۰۰
درس: سرویس نگهداری خودرو
پایه: یازدهم
رشته: مکانیک فنی و حرفه‌ای
ساعت ۱۲:۳۰
درس: الزامات محیط کار
پایه: دهم
رشته: شایستگی‌های غیر فنی‌
حل تمرین
ساعت ۱۳:۰۰
درس: ریاضی ۳
پایه: دوازدهم
مشاوره
درس: ریاضی ۱


کد مطلب: 142954

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/news/142954/برنامه-مدرسه-تلویزیونی-امروز-یکشنبه-۱۹-دی

نفت ما
  https://www.naftema.com