کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

تکذیب هوا فروشی در پمپ بنزین ها

20 دی 1400 ساعت 11:56

قلی زاده، رئیس صنف جایگاه داران گفت: حدود 60 هزار نازل سوخت در کشور بطور ماهیانه سنجش می شوند. بیش از 2 هزار ناظر بر سنجش ها نظارت می کنند.کد مطلب: 143012

آدرس مطلب :
https://www.naftema.com/video/143012/تکذیب-هوا-فروشی-پمپ-بنزین

نفت ما
  https://www.naftema.com